Conditions générales de Starmilk

WETTELIJKE VERMELDING

Site: http://www.starmilk.be

Royen Bruno bvba

Plateau du Tram 7 5024 Gelbressée

Gsm: 0495/206658

info@starmilk.be

KBO: 478.498.030

BE0478 498 030

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

In principe verloopt de toegang tot de informatie die beschikbaar is op of via de site zonder dat er toegang gegeven moet worden tot persoonsgegevens, denk maar aan naam, postadres, e-mailadres …

Het is bij wijze van uitzondering mogelijk dat er persoonlijke informatie (voornamelijk contactgegevens) gevraagd wordt aan de gebruiker met het oog op het bekomen van aanvullende diensten (aanvraag van informatie, boeking, ledenzone, inschrijving op een nieuwsbrief …). In dat geval wordt de gebruiker daar vooraf van op de hoogte gebracht en worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Concreet betekent dat het volgende:

– Uw persoonsgegevens kunnen enkel ontvangen en verwerkt worden in overeenstemming met het doel dat aangegeven werd bij het verzamelen ervan.

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens te schrappen of te raadplegen om te controleren of ze correct zijn en om mogelijke fouten te laten rechtzetten. Daartoe kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@starmilk.be.

De regionale autoriteit (de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) verbindt zich ertoe om de beste beveiligingsmaatregelen te treffen om te vermijden dat derden misbruik maken van die persoonsgegevens die u gecommuniceerd heeft.

Verwerkingsverantwoordelijke Elke aanvraag of vraag over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de site kan ons gesteld worden via het postadres dat op de site vermeld staat, of per e-mail op het adres info@starmilk.be.

Gebruik voor statistische doeleinden van informatie over het surfgedrag met de tool Google Analytics. Wanneer u de site opent, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

het IP-adres dat u tijdens uw verbinding toegekend wordt;

de datum en het uur waarop u de site bezoekt;

de bezochte pagina’s;

de gebruikte browser;

het platform en/of het besturingssysteem dat op de pc geïnstalleerd staat;

de zoekmotor en de trefwoorden die gebruikt werden om de site te vinden.

Die informatie wordt enkel bijgehouden om het aantal bezoekers binnen de verschillende secties van de site te meten en om er verbeteringen in aan te brengen. Die informatie wordt voor onbepaalde tijd bewaard en kan op elk moment op aanvraag verwijderd worden.