VERMINDER UW VOEDERKOSTEN

Voederkost met
volle melk

Aantal kalveren in opfok op het bedrijf

30

Hoeveelheid melk per kalf tot het afspenen

600

Productiekost per liter melk (euro/L)

0.28

Opfokkosten van uw kalveren per jaar met volle melk

5040 €

Voederkost met
Starmilk-melkpoeder

Gebruikte hoeveelheid per kalf tot het afspenen

250

Prijs van het product per kg (euro/kg)

2

Opfokkosten van uw kalveren per jaar met Starmilk

2700 €

Totaal van de besparingen gerealiseerd met Starmilk

2340 €