Starmilk Pro Start

« Een uniek product voor de opstart van kalveren » Een formule die de kwaliteiten van volke melk bezit zonder zijn negatieve effecten en die de weerstand verhoogt tegen ziektes.

Bevat :
  • Rijk aan melkpoeder
  • 100 % melkeiwitten
  • 95% melkvetten
  • Melkzuurfermenten en levende gisten
  • Kern die het risico van diarree bij pas geboren kalveren beperkt
  • Werkt als een verbandmiddel op het maag en darmkanaal